Disclaimer voor www.cheapestgamecards.be

Game Goat Ltd., hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.cheapestgamecards.be ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Game Goat Ltd. behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Game Goat Ltd. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat er inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Game Goat Ltd.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van mogelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Game Goat Ltd. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Game Goat Ltd. in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Game Goat Ltd.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Game Goat Ltd., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICT Recht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Helpdesk

Heb je geen code ontvangen of is de code onjuist. Of heb je een vergissing gemaakt in de aanschaf van je digitale code land geldigheid. Dan kun je contact opnemen met de helpdesk.

Nieuwsbrief

Wij zijn altijd onze promoties aan het updaten en speciale aanbiedingen. Mis ze niet en vul uw email in om de nieuwsbrief te ontvangen.